©2014-2021, UBND HUYỆN KIM SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Phát Diệm – huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình. .
Điện thoại: (030).3862.051